Ben's Original MSI3358 Amazon Content

RÝŽE BEN'S ORIGINAL™

Měli byste vědět, že ve všech rýžích Ben's Original™ zůstává většina mikro-živin díky speciálnímu výrobnímu procesu - parbolizace - zachována.

Ben's Original™ - kvalita a výborná chuť

Díky svým přirozeným specifickým vlastnostem a unikátnímu procesu parbolizace, kdy nedochází k odstranění svrchní slupky broušením jako u běžných rýží, poskytuje rýže Ben's Original™ mnoho výhod, zejména lepší zachování výživných látek:

Vitamíny skupiny B (obzvláště B1, B2 a B3) a minerální soli (zejména hořčík a fosfor, ale také železo a zinek) jsou rozmístěny uvnitř zrna a zůstávají v jeho vnitřních vrstvách.
Tato technologie zabraňuje rozptýlení škrobu ve vodě, ve které se vaří, což vysvětluje, proč se tato rýže nikdy nelepí. Zrna se během vaření ještě více zvětšují, avšak zůstávají přitom pevná a dobře oddělená od sebe navzájem. Působením technologie parbolizace dochází k inaktivaci enzymů, a tím se zlepšují podmínky pro skladování. Vzhled a chuť jsou lepší.

Výběr rýže Ben's Original™ je velmi pečlivý a provádí se s ohledem na několik kritérií:

Dokonalé rozměry zrna
Rozměry a poměr délky a šířky zrna slouží k rozlišení typů rýže (dlouhé zrno, střední a kulaté). Ben's Original™ zaručuje stejnoměrnost rozměrů vybraného zrna.

Žádné nečistoty
Rýže může být smíchána s různými druhy látek rostlinného a živočišného původu, které se do ní dostaly během sklizně (stonky, listy, atp.), nebo i s různými dalšími látkami (kaménky, kov,...). Různé kontrolní body v průběhu celého výrobního procesu stejně jako preventivní opatření ze strany dodavatelů pomáhají, aby tyto nečistoty byly odstraněny.

Žádná vadná zrna (skvrnitá)
Skvrny mohou být způsobeny hmyzem nebo plísní. Pokud je na zrnku jakákoli skvrna, jejíž velikost přesahuje 1 mm, je zrno považováno za nevyhovující. Výběr rýže Ben's Original™ se provádí elektronicky: zrnko za zrnkem projíždí před fotoelektrickými buňkami, díky nimž jsou tak vyloučena téměř všechna poskvrněná nebo polámaná zrnka. Výsledkem je, že odpad je menší než jedno zrno na kilo, tj. 1 z 60000 zrn.

Kontrolovaná četnost polámaných zrn
Polámaná zrna jsou z výrobního procesu odstraňována pomocí mechanického systému. Kontrola polámaných zrn se provádí během celé výroby, od původní suroviny po polotovary a hotové výrobky.

Používání pesticidů
Ben's Original™ je neustále velmi ostražitý, co se týče používání pesticidů pěstiteli. Množství zbytků pesticidů v rýžích Ben's Original™ je vždy nižší, než jsou zákonné limity definované EHS. Audity zaměřené na kontrolu zbytků pesticidů jsou prováděny pravidelně na všech rýžích, které se dostanou do výrobního závodu. Během námořní přepravy jsou zrna neustále ochraňována proti hmyzu, a to aniž by docházelo k ohrožení potravin. Kromě toho je před vyložením provedeno několik kontrol.

Smyslově postřehnutelné vlastnosti
Zrno rýže musí rovněž vyhovovat přesným kritériím týkajícím se konzistence, chuti, vůně a barvy. Nemělo by být lepivé, jeho barva by měla být bílá (s výjimkou hnědé rýže), struktura al dente a bez neobvyklého zápachu.